Saptarishi Ramayanam जानें सप्तर्षि रामायणम

सप्तर्षि रामायणम Saptarishi Ramayanam काश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते