श्रीराधाकृष्णसुप्रभातम Shri Radhakrishna Suprabhatam

Shri Radhakrishna Suprabhatam श्रीराधाकृष्णसुप्रभातम् सत्यं धर्ममपीह रक्षितुमहो भूभारनाशाय वै दैत्यैस्तापितसर्वदैवतगणान्